Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków w Krakowie pod nr A/Kr- 15/68 z dnia 15.11.1968r. oraz Rejestru Zabytków w Katowicach pod nr A/l 586/95. Na przestrzeni lat prowadziliśmy szereg robót budowlanych, renowacyjnych mających na celu utrzymanie obiektu w należytej kondycji.

Wybrane zadania:
Roboty remontowo - budowlane
Wykonanie remontu połaci dachowej oficyny pałacu w Młoszowej przy ul. Florkiewicza 1
Awaryjna naprawa pionu wodno¬kanalizacyjnego sanitariatów
Rewaloryzacja budynku bramy wjazdowej
Awaryjna naprawa dachu nad fragmentem Pałacu
Awaryjna naprawa muru okalającego Zespól Pałacowo- Parkowy
Odsłonięcie drzew, rekultywacja skarp i trawników oraz kształtowanie i umocnienie skarp

Palac Mloszowa 1
Palac Mloszowa 2
Palac Mloszowa 3