W maju roku 2011 rozpoczęliśmy prace budowlane przy realizacji zadania : Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50. Obiekt jest chroniony prawem na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Zakres prowadzonych prac:
kompleksowa modernizacja budynku
odbudowa wieży
wyburzenia garaży
wykonanie zadaszenia atrium
roboty elektryczne, instalacja odgromowa
oświetlenie iluminacyjne
roboty związane z klimatyzacją
roboty związane z wentylacją mechaniczną
centralne ogrzewanie, wymiennik ciepła, wod-kan
system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu
sieć strukturalna, system sygnalizacji pożaru
systemu CCTV, łączność telefoniczna, systemy AV.

Umowa została zerwana inwestycja nie została dokończona.

Rektorat UE 3
Rektorat UE 1
Rektorat UE 2