header

Renowacja zabytków

W maju roku 2011 rozpoczęliśmy prace budowlane przy realizacji zadania : Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50. Obiekt jest chroniony prawem na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków w Krakowie pod nr A/Kr- 15/68 z dnia 15.11.1968r. oraz Rejestru Zabytków w Katowicach pod nr A/l 586/95. Na przestrzeni lat prowadziliśmy szereg robót budowlanych, renowacyjnych mających na celu utrzymanie obiektu w należytej kondycji.

Dwór Zieleniewskich wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie pod nr A-301- L.KL.IV-680/41/71 z dnia 11.10.1971r. Oraz A-l 59/95 PSOZ 53400/R/131/96 z dnia 30.09.1996r.

Zadanie "Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku Dworskiego w Bolesławiu". Przeprowadzone roboty polegały na:


rewaloryzacja zieleni parkowej,
budowie nawierzchni trawników, alei i dróg
robotach elektrycznych wraz z wykonaniem oświetlenia parkowego