header

Obiekty sportowe

Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy w roku 2013 projekt pn Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Bolęcinie. Celem inwestycji było:
Zagospodarowanie terenu wokół boisk sportowych (ścieżki komunikacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, nasadzenie drzew i krzewów)...