header

Dnia 17 czerwca 2014 roku wygraliśmy przetarg na Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap V – przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie. W przetargu brało udział 8 firm. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do 31.08.2015. Przedmiotem zamówienia są m.in:


roboty rozbiórkowe
wykonanie ogrodzenia
wykonanie nawierzchni klinkierowych, betonowych, granitowych
wykonanie nawierzchni boisk sportowych i bieżni z poliuretanu
montaż oświetlenia oraz małej architektury (ławki, kosze, siłownia zewnętrzna)
aranżacja zieleni W dniu 29 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie kompleksu boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznej przy budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie. W uroczystym przecięciu wstęgi Burmistrzowi Miasta Chrzanowa dr. Markowi Niechwiejowi i Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Marii Dobrzyńskiej towarzyszyli: Burmistrz poprzednich kadencji – Pan Ryszard Kosowski, Prezes Zarządu firmy Krisbud Sp. z o.o - Pan Krzysztof Głuch oraz uczennica Kamila Hejmej.

chrzanow 1
chrzanow 2
chrzanow 3
otwarcie1
otwarcie2
otwarcie3