header

Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy w roku 2013 projekt pn Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Bolęcinie. Celem inwestycji było:
Zagospodarowanie terenu wokół boisk sportowych (ścieżki komunikacyjne, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, nasadzenie drzew i krzewów)...


Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy sztucznej
Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej

Bolecin 7
Bolecin 9
Bolecin 1
Bolecin 4
Bolecin 5
Bolecin 6