header

W wyniku realizacji poniżej wyszczególnionych inwestycji powstawały: Boiska do piłki nożnej o powierzchni ok 1800 m2 z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
Boiska wielofunkcyjne o powierzchni ok 600 m2 z nawierzchnią poliuretanową, Ogrodzenie i oświetlenie terenu kompleksu,Budynki zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami, Dodatkowo w zależności od inwestycji powstawały chodniki oraz inna infrastruktura wokół boisk

ROK 2011:
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Prandocin Wysiołek gmina Słomniki.
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej im Szarych Szeregów w Sieciechowicach
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko - ORLIK 2012 w Sułoszowej
Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - ul. Grochowska 20 w Krakowie
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini

ROK 2009:
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 z wewnętrznymi instalacjami oraz budowa boisk sportowych z przyłączem kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej i oświetleniem boisk ,ogrodzeniem oraz drogą dojazdową w TRZEBINI

PAŻDZIERNIK 2008:
Budowa boiska sportowego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz przyłączy z oświetleniem boisk w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012” dla miasta KRZESZOWICE

Orlik 3
Orlik 4
Orlik 5
Orlik 6
Orlik 1
Orlik 2