header

W ramach zadania Przebudowy obiektów sportowych MOS NOWA HUTA os. Szkolne 39 w Krakowie zrealizowaliśmy modernizację stadionu lekkoatletycznego w tym m.in:


Przebudowę biezni 400 i 100 m
Przebudowa pól lekkoatletycznych do rzutu młotem, oszczepem, kulą, skoku w dal i wzwyż
Renowacja boiska
Przebudowa platform widokowych
Budowa chodników
Wykonanie drenażu liniowego
Budowa trybuny zachodniej
Budowa nowego ogrodzenia stadionu

20150121_143617
20150121_144135
20150121_143708