header

Roboty budowlane związane z zadaniem pt. " Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie " były prowadzone w latach 2007-2013. Zakres robót obejmował m. in.

Opracowanie i wykonanie projektów wykonawczych
Wymianę tafli sztucznego lodowiska, modernizacja instalacji mrożenia tafli lodowiska
Wzmocnienie konstrukcji trybun oraz wykonanie trybun żelbetowych, wzmocnienie gruntu za pomocą palowania
Dostawa i montaż siedzisk ( krzesełek), wykonanie barierek ochronnych
Wykonanie zaplecza sportowego, murowanie ścian, roboty wykończeniowe
Wykonanie instalacji: bezpieczeństwa przeciwpożarowego, c.o, c.w.u, wod.-kan., elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej
Wykonanie wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, klimatyzacji
Wykonanie pomieszczeń sky box-ów na podniesionym poziomie istniejącej antresoli
Wydzielenie pomieszczenia komentatorów na antresoli.
Wykonanie uzupełnienia instalacji nagłośnienia hali.
Dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń technicznych, sanitariatów oraz pomieszczeń gastronomii w dużej hali sztucznego lodowiska

Galeria

lodowisko3
lodowisko4
lodowisko5
lodowisko6
lodowisko1
lodowisko2