header

Obiekty sportowe

W konsorcjum z firmą Greta Sport zakończyliśmy prace związane z remontem stadionu WKS Wawel w Krakowie. W ramach inwestycji zrealizowaliśmy remont podbudowy bieżni i półkoli, wykonany został drenaż i odwodnienie stadionu, wyremontowano skocznie do skoku w dal i trójskoku. Została również położona nowa nawierzchnia poliuretanowa ośmiotorowej bieżni.  Ponadto wykonaliśmy system nawadniania nawierzchni trawiastej  oraz wymieniliśmy ogrodzenie stadionu.

Jako generalny wykonawca prowadziliśmy roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie -Luboczy. Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji. W ramach kontraktu wykonaliśmy:
budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej i pow. min. 9 500 m2...

Wykonane prace na zadaniu pn.: „Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni, siłowni i urządzeń rekreacyjnych oraz toru do jazdy na rolkach wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8 w Krakowie." Zakres wykonanych prac:

Roboty budowlane związane z zadaniem pt. " Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie " były prowadzone w latach 2007-2013. Zakres robót obejmował m. in.

Dnia 17 czerwca 2014 roku wygraliśmy przetarg na Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap V – przebudowa przestrzeni publicznej wraz z przebudową boisk sportowych przy PG1 w Chrzanowie. W przetargu brało udział 8 firm. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do 31.08.2015. Przedmiotem zamówienia są m.in:

W ramach zadania Przebudowy obiektów sportowych MOS NOWA HUTA os. Szkolne 39 w Krakowie zrealizowaliśmy modernizację stadionu lekkoatletycznego w tym m.in:

W wyniku realizacji poniżej wyszczególnionych inwestycji powstawały: Boiska do piłki nożnej o powierzchni ok 1800 m2 z nawierzchnią ze sztucznej trawy,
Boiska wielofunkcyjne o powierzchni ok 600 m2 z nawierzchnią poliuretanową, Ogrodzenie i oświetlenie terenu kompleksu,Budynki zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami, Dodatkowo w zależności od inwestycji powstawały chodniki oraz inna infrastruktura wokół boisk

Nasza firma przez ostatnie lata zrealizowała szereg projektów polegających na budowie kortów tenisowych z trawy syntetycznej m.in. korty tenisowe w Ślemieniu, Karniowicach, Krakowie oraz Marsylii (Francja)