header

Infrastruktura miejska

Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzymał nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w tym ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, miejsc edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Remont schodów oraz przebudowa i zagospodarowanie terenów wokół budynku Urzędu Miejskiego. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym obejmą gruntowną przebudowę schodów prowadzących do budynku, odwodnienie terenu, iluminację schodów i pomnika Ruchu Robotniczego, przebudowę chodników, ramp i alejek wokół obiektu,

W czerwcu 2017r zakończyliśmy realizację kolejnego etapu budowy ogrodu poli-sensorycznego w parku Harcerskim przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu. W trzecim etapie przewidziano m.in. rozbudowę monitoringu i budowę ogrodzenia, które ma chronić ogród przed dewastacją W 2016r bylismy wykonawcą II etapu inwestycji

11 Lipca 2014 rozpoczęliśmy prace związane z rewitalizacją zabytkowego centrum Sławkowa. Budowa została zakończona w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia. Dzięki rewitalizacji park przeszedł prawdziwą metamorfozę, wyremontowane zostały między innymi alejki, zmodernizowana została zieleń, mała architektura, powstał także plac zabaw i podświetlenie ruin zamku.

Budowa centrum miasta Chełmek - Układ komunikacyjny wraz z placem reprezentacyjnym oraz budowa fontanny w Parku Miejskim przy ul. Brzozowej. Przedmiotem realizacji było: budowa układu drogowego z zagospodarowaniem terenu w centrum Chełmka u zbiegu ulic Krakowskiej i Brzozowej wraz z realizacją miejskiego placu reprezentacyjnego z odwodnieniem, oświetleniem i parkingami. W ramach inwestycji zrealizowano:

W miesiącu lipcu 2014 został oddany do użytku teren Domu Gminnego w Dulowej będący przedmiotem zadania Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne . Zakres rzeczowy projektu przewidywał:

Zrealizowaliśmy budowę trzebińskiego miasteczka ruchu drogowego które składa się z jezdni, chodników i ścieżki rowerowej wyposażonych między innymi w skrzyżowanie z ruchem okrężnym, skrzyżowanie czterowlotowe z sygnalizacją świetlną, skrzyżowania trójwlotowe, strefę zamieszkania z progami zwalniającymi,

Inwestycja realizowana w drugiej połowie 2016 roku. W ramach zadania został wykonany plac zabaw dla dzieci, zainstalowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonaliśmy oświetlone i ogrodzone boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej. Ciągi piesze - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.