header

Remont schodów oraz przebudowa i zagospodarowanie terenów wokół budynku Urzędu Miejskiego. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym obejmą gruntowną przebudowę schodów prowadzących do budynku, odwodnienie terenu, iluminację schodów i pomnika Ruchu Robotniczego, przebudowę chodników, ramp i alejek wokół obiektu,

budowę nowych parkingów, montaż masztów monitoringu wizyjnego oraz anten i masztów Wi-Fi, przebudowę placu i chodnika przed schodami przy ul. Katowickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, budowę fontanny oraz montaż nowego oświetlenia.

Drugi etap inwestycji przeprowadzony zostanie na terenie Parku Miejskiego. Tutaj z kolei przebudowane zostaną chodniki i alejki. W parku powstaną również m.in. nowe ławki i miejsce przeznaczone do gier a także uporządkowana zostanie zieleń. Wizualizacja: urząd miasta Czeladź
Zakończenie realizacji! Wielkie otwarcie 19.12.15.  LINK

czeladz2
czeladz3
czeladz1