header

W dniu 26.06.2015 oddaliśmy do użytku kolejną naszą realizację a mianowicie "mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych" w Bieruniu. W ramach prac związanych z realizacją ww. projektu zrealizowaliśmy:

Stworzenie infrastruktury w postaci ścieżek pieszych oraz pieszo – rowerowych.
Wykonanie oświetlenia powstałej infrastruktury,
Umieszczenie na terenie parku elementów małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci,
Stworzenie nasadzeń roślinnych w postaci grup tematycznych, gatunkowych oraz dekoracyjnych,
Wykonanie alpinarium, jako jednego z ogrodów tematycznych z elementem wodnym
Wykonanie ścieżki dydaktycznej z kolekcją drzew rodzimych,
Stworzenie kolekcji roślin runa, przy ścieżce pieszo-rowerowej,
Wykonanie ogrodu tematycznego – różanki, przy ścieżce dydaktycznej.

WP_20150627_15_30_33_Pro
WP_20150627_15_27_42_Pro
Mini arboretum w Bieruniu