header

W miesiącu lipcu 2014 został oddany do użytku teren Domu Gminnego w Dulowej będący przedmiotem zadania Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne . Zakres rzeczowy projektu przewidywał:

wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem,
wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,
montaż elementów małej architektury,
wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z komunikacją wewnętrzną – chodniki,
urządzenie zieleni.

dulowa 1
dulowa 2
dulowa 3