header

11 Lipca 2014 rozpoczęliśmy prace związane z rewitalizacją zabytkowego centrum Sławkowa. Budowa została zakończona w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia. Dzięki rewitalizacji park przeszedł prawdziwą metamorfozę, wyremontowane zostały między innymi alejki, zmodernizowana została zieleń, mała architektura, powstał także plac zabaw i podświetlenie ruin zamku.

Podstawowe zakresy prac w ramach inwestycji:

wykonanie modernizacji zieleni parkowej, w tym dosadzenie drzew i krzewów liściastych, założenie łąki kwietnej oraz renowacja trawników,
modernizacja nawierzchni parkowych poprzez wykonanie nowych chodników wraz z obrzeżami,
wykonanie małej architektury parkowej, w tym osadzenie nowych ławek, koszy, latarni oraz tablic,
budowa placu zabaw – ułożenie atestowanego podłoża, montaż bezpiecznych urządzeń do zabawy dla dzieci,
podświetlenie ruin zamku.

SLAWKOW3
SLAWKOW2
SLAWKOW1