header

Budowa centrum miasta Chełmek - Układ komunikacyjny wraz z placem reprezentacyjnym oraz budowa fontanny w Parku Miejskim przy ul. Brzozowej. Przedmiotem realizacji było: budowa układu drogowego z zagospodarowaniem terenu w centrum Chełmka u zbiegu ulic Krakowskiej i Brzozowej wraz z realizacją miejskiego placu reprezentacyjnego z odwodnieniem, oświetleniem i parkingami. W ramach inwestycji zrealizowano:

budowę reprezentacyjnego placu miejskiego w postaci geometrycznej kompozycji z różnych, odpowiednio dobranych rodzajów nawierzchni, utwardzonej kostki granitowej i elementów klinkierowych z elementami granitowymi oraz powierzchni zieleni urządzonej.

Plac został zagospodarowany elementami ażurowej pergoli stanowiącej uzupełnienie obrzeża placu tworzonego przed budynkiem dawnego przedszkola, elementami projektowanego oświetlenia i elementami małej architektury , przebudowę istniejącej nawierzchni dawnego targowiska miejskiego wraz z przebudową istniejącego zjazdu na ul. Krakowską.

Ponadto zrealizowaliśmy budowę fontanny wraz z jej otoczeniem oraz niezbędną do prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą, w Parku Miejskim w Chełmku.

Oraz zadanie Wykonanie ścieżek komunikacyjnych na terenach zielonych przed budynkiem nr 8, ul. Wojska Polskiego w Chełmku.

Chelmek 3
Chelmek 4
Chelmek 5
Chelmek 6
Chelmek 1
Chelmek 2