header

Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzymał nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w tym ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, miejsc edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Jako generalny wykonawca w latach 2013 - 2015 zrealizowaliśmy zadanie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Wojkowicach. Zakres przedmiotu umowy obejmował w szczególności wykonanie:

01przebudowę głównego wejścia do parku poprzez wymianę nawierzchni placu, schodów terenowych, fontanny oraz małej architektury,

02budowę nowej nawierzchni alei głównej, w tym utworzenie schodów terenowych z obejściami dla osób niepełnosprawnych, placu przy amfiteatrze, małej architektury oraz przebudowę instalacji oświetleniowej,

03wymianę nawierzchni alei wzdłuż ulicy Plaka wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc wypoczynku w kształcie klombów obsadzanych krzewami i drzewami ozdobnymi i małą architektura , wymianę nawierzchni parkingu wraz z jego poszerzeniem,

04wymianę nawierzchni alei wzdłuż ulicy Plaka wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc wypoczynku w kształcie klombów obsadzanych krzewami i drzewami ozdobnymi i małą architektura , wymianę nawierzchni parkingu wraz z jego poszerzeniem,

05budowę nowych ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-jezdnych i pieszych na terenie parku wraz z małą architekturą ,

06budowę ścieżek zdrowia z placami i urządzeniami sportowymi, ścieżki edukacyjnej z placami wraz z tablicami informacyjnymi o treści edukacyjnej oraz kącika szachowego z zestawami edukacyjnymi do gry w szachy wraz z małą architekturą.

Galeria

wojkowice 1
wojkowice 2
wojkowice 3
wojkowice 4
wojkowice 5
wojkowice 6