header

Roboty prowadzone od grudnia 2013 do maja 2014 Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu prac związanych z przebudową płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Rynku Głównego wraz z Infrastruktura". Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie:

   Nawierzchni z płyt granitowych, otoczaków rzecznych oraz kostki bazaltowej
   Spoinowania oraz impregnacji płyty runku
   Montażu oświetlenia typu LED
   Montażu elementów małej architektury
   Robót wykończeniowych fontanny
   Robót wodno kanalizacyjnych

Galeria

Rynek Oswiecim 3
Rynek Oswiecim 4
Rynek Oswiecim 5
Rynek Oswiecim 6
Rynek Oswiecim 1
Rynek Oswiecim 2

Rynek Główny w Oświęcimiu nocą

rynek oswiecim