header

Zadanie „ Przebudowa Placu Pokoju przy Al. Tysiąclecia w Oświęcimiu ”polegało na  stworzeniu reprezentacyjnego terenu zieleni publicznej urządzonej, na którym przewidziano nowy układ ścieżek, plac z zespołem fontann, nowe nasadzenia roślinne, oświetlenie, elementy małej architektury i obejmowało w szczególności wykonanie:

01zespołu fontann z kwietnikami wraz z podświetleniem podwodnym: W części zachodniej zieleńca wykonaliśmy plac z zespołem trzech fontann z ciekami wodnymi rozdzielonymi schodami wodnymi z dominującymi elementami kubaturowymi. Zakończenie fontanny stanowi swobodnie rozlewająca się woda w płytkiej niecce poniżej poziomu placu. W głębi placu, fontanny przechodzą w murowane kwietniki.

02mostku-kładki dla pieszych o konstrukcji żelbetowej wraz z balustradami stalowymi,

03wymiana ogrodzenia szkoły podstawowej i przedszkola od strony placu Pokoju na nowe o reprezentacyjnym wyglądzie,

04montaż elementów wyposażenia terenu: ławki wolno stojące oraz stoliki do gry w szachy i warcaby, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.

05wykonanie elementów oświetleniowych takich jak: oprawy oświetleniowe wolno stojące oraz oprawy w nawierzchni najazdowe punktowe i liniowe, a także reflektory podświetlające rośliny )

06wykonanie przyłączy wodociągowych, przyłącza kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu,

07oraz wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania inwestycji

Galeria

Plac Pokoju3
Plac Pokoju4
Plac Pokoju5
Plac Pokoju6
Plac Pokoju1
Plac Pokoju2

Wirtualne zwiedzanie Placu Pokoju w Oświęcimiu

plac pokoju