header

Infrastruktura miejska

Zadanie „ Przebudowa Placu Pokoju przy Al. Tysiąclecia w Oświęcimiu ”polegało na  stworzeniu reprezentacyjnego terenu zieleni publicznej urządzonej, na którym przewidziano nowy układ ścieżek, plac z zespołem fontann, nowe nasadzenia roślinne, oświetlenie, elementy małej architektury i obejmowało w szczególności wykonanie:

Roboty prowadzone od grudnia 2013 do maja 2014 Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu prac związanych z przebudową płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Rynku Głównego wraz z Infrastruktura". Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie:

W dniu 26.06.2015 oddaliśmy do użytku kolejną naszą realizację a mianowicie "mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych" w Bieruniu. W ramach prac związanych z realizacją ww. projektu zrealizowaliśmy:

Remont schodów oraz przebudowa i zagospodarowanie terenów wokół budynku Urzędu Miejskiego. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym obejmą gruntowną przebudowę schodów prowadzących do budynku, odwodnienie terenu, iluminację schodów i pomnika Ruchu Robotniczego, przebudowę chodników, ramp i alejek wokół obiektu,

Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzymał nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w tym ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, miejsc edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W 2014 roku realizowaliśmy prace związane z realizacją inwestycji zagospodarowania terenu w pobliżu dawnego pałacu królewskiego w Łobzowie (Kraków). W ramach zadania zagospodarowany został teren WKS Wawel na potrzeby parku wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi, boiskami, ścieżkami biegowymi, elementami siłowni zewnętrznej oraz małej architektury

Budowa centrum miasta Chełmek - Układ komunikacyjny wraz z placem reprezentacyjnym oraz budowa fontanny w Parku Miejskim przy ul. Brzozowej. Przedmiotem realizacji było: budowa układu drogowego z zagospodarowaniem terenu w centrum Chełmka u zbiegu ulic Krakowskiej i Brzozowej wraz z realizacją miejskiego placu reprezentacyjnego z odwodnieniem, oświetleniem i parkingami. W ramach inwestycji zrealizowano:

Zrealizowaliśmy budowę trzebińskiego miasteczka ruchu drogowego które składa się z jezdni, chodników i ścieżki rowerowej wyposażonych między innymi w skrzyżowanie z ruchem okrężnym, skrzyżowanie czterowlotowe z sygnalizacją świetlną, skrzyżowania trójwlotowe, strefę zamieszkania z progami zwalniającymi,