header

Infrastruktura miejska

W 2018 roku zakończyliśmy prace przy renowacji Parku Grabek w Czeladzi. Wykonana została od nowa niecka stawu wraz ze sztucznymi rzekami i bagniskiem, źródlisko z obudową wypływu wody i dwoma kaskadami, wybudowaliśmy drewniane pomosty jak również zmodyfikowaliśmy istniejące ciągi piesze w parku. Cały teren został oświetlony i jest monitorowany. 

W roku 2016 zrewitalizowaliśmy teren wokół zalewu Bagry w Krakowie. Projekt realizowany był w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa i przewidywał m.in. remont alejek przy plaży oraz budowę promenady biegnącej wzdłuż brzegu zalewu. Zainstalowane zostało nowe oświetlenie i mała architektura.

W dniach 12.07 - 31.11 2016 roku realizowaliśmy budowę największego ogrodu jordanowskiego w regionie. Powstał w Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Zajmuje powierzchnię 13 tys. metrów kwadratowych. Obiekt podzielono na kilka stref: dla małych dzieci,  średnich dzieci oraz dla tych dużych. [FILM Z REALIZACJI]

Oddaliśmy do użytku Eko Park w Żyrardowie! Projekt obejmował budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznej, placu do mini golfa, dużego linarium oraz placu zabaw. Ponadto wybudowaliśmy budynek sanitarny, teren uzbroiliśmy w oświetlenie oraz monitoring, powstała asfaltowa ścieżka łyżworolkowa, nowe chodniki oraz nasadziliśmy ponad 100 drzew. Dla najmłodszych została usypana specjalna górka wyposażona w zjeżdżalnie oraz 18 metrowe tunele.

Zagospodarowaliśmy teren pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia, a ul. Obozową na os. Zasole w Oświęcimiu. W ramach inwestycji powstała m.in. ścieżka zdrowia, fontanna i siłownia zewnętrzna. Teren jest wyposażony w elementy małej architektury, monitoring oraz oświetlenie, a mieszkańcy zyskali ciekawe miejsce do wypoczynku.

W czerwcu 2018 zakończyliśmy "Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego". Wybudowaliśmy asfaltową rolkostradę oraz alejkę spacerową z nawierzchni mineralnej długości 2 km ciągnącą się wzdłuż lotniska Muchowiec. 

Zadanie „ Przebudowa Placu Pokoju przy Al. Tysiąclecia w Oświęcimiu ”polegało na  stworzeniu reprezentacyjnego terenu zieleni publicznej urządzonej, na którym przewidziano nowy układ ścieżek, plac z zespołem fontann, nowe nasadzenia roślinne, oświetlenie, elementy małej architektury i obejmowało w szczególności wykonanie:

Roboty prowadzone od grudnia 2013 do maja 2014 Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu prac związanych z przebudową płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Rynku Głównego wraz z Infrastruktura". Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie:

Dnia 30 sierpnia 2018 oficjalnie oddaliśmy do użytku kolejną zrealizowaną w tym roku inwestycję. Tym razem wybudowaliśmy w gminie Drwinia Miejsce Obsługi Rowerzystów. 

W 2014 roku realizowaliśmy prace związane z realizacją inwestycji zagospodarowania terenu w pobliżu dawnego pałacu królewskiego w Łobzowie (Kraków). W ramach zadania zagospodarowany został teren WKS Wawel na potrzeby parku wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi, boiskami, ścieżkami biegowymi, elementami siłowni zewnętrznej oraz małej architektury

W dniu 26.06.2015 oddaliśmy do użytku kolejną naszą realizację a mianowicie "mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych" w Bieruniu. W ramach prac związanych z realizacją ww. projektu zrealizowaliśmy:

Poddaliśmy generalnej przebudowie Skwer Walentego Fojkisa w Katowicach.  W ramach modernizacji wykonaliśmy nowe alejki z kostki brukowej, w parku pojawiło się oświetlenie oraz zamontowane zostały elementy małej architektury. Elementem dopełniającym całość inwestycji była zmieniona aranżacja zieleni wraz z nasadzeniami krzewów oraz kwiatów, dodatkowo w parku wykonaliśmy całkiem nową fontannę. 

Kolejna zakończona sukcesem inwestycja w 2018 roku to Zagospodarowanie Parku w Murckach dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. W ramach inwestycji została wybudowana droga w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Murckowieskiego - Rezerwatu Przyrody. 

Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzymał nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w tym ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, miejsc edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Remont schodów oraz przebudowa i zagospodarowanie terenów wokół budynku Urzędu Miejskiego. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym obejmą gruntowną przebudowę schodów prowadzących do budynku, odwodnienie terenu, iluminację schodów i pomnika Ruchu Robotniczego, przebudowę chodników, ramp i alejek wokół obiektu,

W czerwcu 2017r zakończyliśmy realizację kolejnego etapu budowy ogrodu poli-sensorycznego w parku Harcerskim przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu. W trzecim etapie przewidziano m.in. rozbudowę monitoringu i budowę ogrodzenia, które ma chronić ogród przed dewastacją W 2016r bylismy wykonawcą II etapu inwestycji