header

Infrastruktura miejska

W roku 2016 zrewitalizowaliśmy teren wokół zalewu Bagry w Krakowie. Projekt realizowany był w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa i przewidywał m.in. remont alejek przy plaży oraz budowę promenady biegnącej wzdłuż brzegu zalewu. Zainstalowane zostało nowe oświetlenie i mała architektura.

W dniach 12.07 - 31.11 2016 roku realizowaliśmy budowę największego ogrodu jordanowskiego w regionie. Powstał w Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Zajmie powierzchnię 13 tys. metrów kwadratowych. Obiekt podzielono na kilka stref: dla małych dzieci,  średnich dzieci oraz dla tych dużych. [FILM Z REALIZACJI]

Zakończone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia, a ul. Obozową na os. Zasole w Oświęcimiu. W ramach inwestycji powstała m.in. ścieżka zdrowia, fontanna i siłownia zewnętrzna. Teren jest wyposażony w elementy małej architektury, monitoring oraz oświetlenie,

Zadanie „ Przebudowa Placu Pokoju przy Al. Tysiąclecia w Oświęcimiu ”polegało na  stworzeniu reprezentacyjnego terenu zieleni publicznej urządzonej, na którym przewidziano nowy układ ścieżek, plac z zespołem fontann, nowe nasadzenia roślinne, oświetlenie, elementy małej architektury i obejmowało w szczególności wykonanie:

Roboty prowadzone od grudnia 2013 do maja 2014 Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu prac związanych z przebudową płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Rynku Głównego wraz z Infrastruktura". Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie:

W dniu 26.06.2015 oddaliśmy do użytku kolejną naszą realizację a mianowicie "mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych" w Bieruniu. W ramach prac związanych z realizacją ww. projektu zrealizowaliśmy:

Remont schodów oraz przebudowa i zagospodarowanie terenów wokół budynku Urzędu Miejskiego. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym obejmą gruntowną przebudowę schodów prowadzących do budynku, odwodnienie terenu, iluminację schodów i pomnika Ruchu Robotniczego, przebudowę chodników, ramp i alejek wokół obiektu,

Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzymał nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w tym ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, miejsc edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W czerwcu 2017r zakończyliśmy realizację kolejnego etapu budowy ogrodu poli-sensorycznego w parku Harcerskim przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu. W trzecim etapie przewidziano m.in. rozbudowę monitoringu i budowę ogrodzenia, które ma chronić ogród przed dewastacją W 2016r bylismy wykonawcą II etapu inwestycji

W 2014 roku realizowaliśmy prace związane z realizacją inwestycji zagospodarowania terenu w pobliżu dawnego pałacu królewskiego w Łobzowie (Kraków). W ramach zadania zagospodarowany został teren WKS Wawel na potrzeby parku wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi, boiskami, ścieżkami biegowymi, elementami siłowni zewnętrznej oraz małej architektury

11 Lipca 2014 rozpoczęliśmy prace związane z rewitalizacją zabytkowego centrum Sławkowa. Budowa została zakończona w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia. Dzięki rewitalizacji park przeszedł prawdziwą metamorfozę, wyremontowane zostały między innymi alejki, zmodernizowana została zieleń, mała architektura, powstał także plac zabaw i podświetlenie ruin zamku.

Budowa centrum miasta Chełmek - Układ komunikacyjny wraz z placem reprezentacyjnym oraz budowa fontanny w Parku Miejskim przy ul. Brzozowej. Przedmiotem realizacji było: budowa układu drogowego z zagospodarowaniem terenu w centrum Chełmka u zbiegu ulic Krakowskiej i Brzozowej wraz z realizacją miejskiego placu reprezentacyjnego z odwodnieniem, oświetleniem i parkingami. W ramach inwestycji zrealizowano:

W miesiącu lipcu 2014 został oddany do użytku teren Domu Gminnego w Dulowej będący przedmiotem zadania Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne . Zakres rzeczowy projektu przewidywał:

Zrealizowaliśmy budowę trzebińskiego miasteczka ruchu drogowego które składa się z jezdni, chodników i ścieżki rowerowej wyposażonych między innymi w skrzyżowanie z ruchem okrężnym, skrzyżowanie czterowlotowe z sygnalizacją świetlną, skrzyżowania trójwlotowe, strefę zamieszkania z progami zwalniającymi,

Inwestycja realizowana w drugiej połowie 2016 roku. W ramach zadania został wykonany plac zabaw dla dzieci, zainstalowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonaliśmy oświetlone i ogrodzone boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej. Ciągi piesze - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.