W roku 2013 wykonaliśmy roboty remontowe budynku nr 7 oraz parkingu w kompleksie wojskowym Niedźwiedź k. Krakowa. Roboty budowlane prowadzone były na obiekcie zamkniętym dlatego też z powyższej realizacji fotografie nie będą upublicznione.