W latach 2005 - 2007 firma KRISBUD zrealizowała szereg prac na rzecz firmy HYDRO ALUMINIUM z Chrzanowa. Zakres prac:
Roboty ogólnobudowlane i remontowe na terenie zakładu Hydro Aluminium w Chrzanowie w tym naprawa drogi i placów manewrowych,
Wykonanie robót drukarskich polegających na wykonaniu parkingu, drogi dojazdowej oraz kanalizacji,
Modernizacja istniejacych obiektów i infrastruktury w związku z zabudową drugiej linii technologicznej do wyciskania profili aluminiowych