Zadanie pn. "Projekt, budowa i uruchomienie Oczyszczalni Ścieków w Katowicach" realizowane na zlecenie firmy Hydrobudowa 6 SA w Warszawie. Zakres prac:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku odwodnienia osadu nr 16.2
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku nr 12 - stacja dmuchaw
Wykonanie robót wykończeniowych obiektu 12 - stacji dmuchaw, 16.2 - budynku odwodnienia osadu, 15 - budynku kontroli pomiarów, 28 - rozdzielni elektrycznej