W latach 2004 - 2005 wykonywaliśmy świadczyliśmy usługi dla firmy Energomedia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22 z siedzibą w Trzebini. Zakres zrealizowanych prac:
Budowa budynku socjalno-biurowego na terenie zakładu.
Roboty budowlano - montażowe przy modrnizacji budynku warsztatowo - magazynowego z pomieszczeniami szatni i łaźni oraz biur