Firma Krisbud zrealizowała następujące zadania na rzecz Górka Cement Sp z o.o. w zakresie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, budowlanych i instalacyjnych:
Remont szatni pracowniczej nad warsztatem elektrycznym wraz z kotłownią na terenie Górka Cement Sp. z o.o. w Trzebini
Remont hali pieców z pomieszczeniem sprężarkowni oraz wykonanie dachu i elewacji
Remont wraz z częściową rozbiórką zachodniej nawy bocznej dawnego budynku warsztatu mechanicznego, remont posadzki betonowej na hali pieców, remont posadzki betonowej i rurociągów pomp na terenie zakładu
Wykonanie fundamentu pod wagę samochodową na parkingu dla samochodów ciężarowych
Wykonanie elewacji budynków na terenie zakładu

Gorka Cement 3
Gorka Cement 1
Gorka Cement 2