header

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszej kadry kierowniczej możliwe jest świadczenie przez firmę KRISBUD wysokiej jakości usług nadzoru oraz doradztwa budowlanego, inwestycyjnego. Doradztwo to polega na indywidualnej współpracy z inwestorem oraz wykonawcami na wszystkich etapach prowadzonych prac w celu doprowadzenia do ukończenia inwestycji w założonym terminie oraz aby rezultat przeprowadzonych prac w stu procentach spełnił oczekiwania zamawiającego.

Nasi specjaliści przygotują rzetelną wycenę całościowych kosztów inwestycji, dokonują krytycznej analizy dokumentacji a następnie wskazuje błędy lub braki które mogą prowadzić do trudności w realizacji robót. Dzięki swojej wiedzy popartej wieloletnią praktyką w prowadzeniu dużych zadań budowlanych są w stanie na bieżąco rozwiązywać problemy inżynieryjne które w trakcie prac mogą się pojawić.

Poniżej prezentujemy sylwetkę założyciela firmy KRISBUD oraz pomysłodawcy idei utworzenia Polskiej Grupy Budowlanej Południe, który świadczy usługi z zakresu konsultacji, doradztwa, nadzoru oraz kierowania dużymi inwestycjami budowlanymi:

mgr. inż Krzysztof Głuch

  ROK 1991 - Ukończył studia na wydziale INŻYNIERII LĄDOWEJ Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
  ROK 1994 - Uzyskał uprawnienia konstrukcyjno - budowlane.
  Posiada uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków RP. (Uprawnienia konserwatorskie)
  Pionier i propagator budownictwa ekologicznego z gliny niewypalanej
  Ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu dużych i małych przedsięwzięć budowlanych
  Od uzyskania uprawnień budowlanych w roku 1994 uczestniczył w realizacji ok. 200 obiektów budowlanych.

facebook_page_plugin