header

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób wybiera proekologiczny styl życia, który przejawia się w świadomym wyborze tego co jemy, jak żyjemy, co kupujemy. Dlaczego więc nasz proekologiczny styl nie ma przejawiać się w tym jak mieszkamy. Dlatego przy planowaniu budowy swojego wymarzonego domu warto wziąć pod uwagę materiał w pełni ekologiczny i biodegradowalny znany i wykorzystywany przez człowieka w budownictwie od tysięcy lat jakim jest glina.

Ten naturalny materiał budowlany idealnie nadaje się do budowy każdego rodzaju domu. Jak dowodzą badania mieszkanie w budynkach z gliny jest dużo korzystniejsze dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia w porównaniu z budynkami tradycyjnymi. Mówiąc o tej technologii warto również zwrócić uwagę na koszty budowy, które mogą być o wiele niższe gdyż glina jest ogólnie dostępnym materiałem.

Firma Krisbud od lat jest propagatorem jak również poniekąd pionierem budownictwa ekologicznego (glinianego).Realizuje budownictwo z materiałów miejscowych - budownictwo z gliny konstrukcyjnej i gliny lekkiej (słomo-gliny).

Na życzenie naszych klientów organizujemy szkolenia z tego zakresu w celu przekazania informacji o tym jak budować ekologicznie, tanio oraz mieszkać w zdrowym i przyjaznym otoczeniu.

Dlaczego glina?

Glina to materiał zupełnie niesłusznie kojarzony z budownictwem prymitywnym. Zapewne wpływ na to ma kilkudziesięcioletnia przerwa w jego stosowaniu. Przypominamy więc tą technologię mając nadzieję, że jej niewątpliwe zalety takie jak niższy koszt budowy (realizacja inwestycji systemem gospodarczym) a także łatwy dostęp do podstawowego materiału budowlanego zachęcą Czytelników niniejszego artykułu do poważnego rozważenia zastosowania niniejszej technologii planując budowę swojego wymarzonego domu

Proponowanie dzisiaj metody produkcji i budowy domów sprzed 40 lat byłoby zupełnym absurdem. Dlatego powrót do budownictwa z gliny powiązany został z przeprowadzeniem nowych doświadczeń, które mają na celu uzyskanie materiału budowlanego odpowiadającego wymaganiom aktualnej normy ochrony cieplnej oraz doprowadzenie technologii produkcji materiałów i budowy domów z gliny do dzisiejszych oczekiwań oraz możliwości technicznych.

Pokonane zostały przede wszystkim duże trudności związane z przerabianiem gliny. Przygotowanie porcji zawiesiny glinianej, które kiedyś wykonywane ręcznie zajmowało kilka dni roboczych, dziś trwa zaledwie kilka minut. Zmianie uległy również technologia i organizacja produkcji materiałów oraz budowy domów nadając tej technologii cechy nowoczesności i ekologii.

W Polsce zainteresowanie budową z gliny jest duże i tym bardziej uzasadnione, że mamy własne tradycje takiego budownictwa oraz bazę techniczną w postaci norm oraz instrukcji ITB.

Największym jednak powodem dla którego zainteresowanie to powinno wzrastać, jest poszukiwanie tanich materiałów budowlanych oraz technologii, powszechność występowania gliny przydatnej do budowy (zwłaszcza na terenach południowej Polski) oraz ogromny, ciągle niezaspokojony głód mieszkaniowy.

facebook_page_plugin