header

Dzięki długoletniemu doświadczeniu i dużej liczby firm współpracujących nasza firma jest w stanie realizować jako generalny wykonawca prace z zakresu budownictwa szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej. Celem naszych prac jest taka zmiana wizerunków miast aby te stawały się atrakcyjniejszym miejscem do życia i spędzania czasu wolnego jak również ich odmieniony wygląd dawał radość ich mieszkańcom. Sądzimy że jak dotąd cel ten udaje nam się realizować w stu procentach.

Świadczymy usługi mające na celu zmianę wizerunku reprezentacyjnych obszarów miast rynków, parków, placów.

Wykonujemy prace związane z kompleksową rewitalizacją miast polegające na:
  brukowaniu placów,
  budowie fontann,
  tworzeniu alejek, dróg i chodników,
  zagospodarowywaniu powierzchni terenów zielonych
  jak również instalacji oświetlenia, i elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci


Powiązane realizacje

Zalew Bagry w Krakowie - zagospodarowanie

W roku 2016 zrewitalizowaliśmy teren wokół zalewu Bagry w Krakowie. Projekt realizowany był w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa i przewidywał m.in. remont alejek przy plaży oraz budowę promenady biegnącej wzdłuż brzegu zalewu. Zainstalowane zostało nowe oświetlenie i mała architektura.

Więcej…

Park Zasole w Oświęcimiu

Zakończone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia, a ul. Obozową na os. Zasole w Oświęcimiu. W ramach inwestycji powstała m.in. ścieżka zdrowia, fontanna i siłownia zewnętrzna. Teren jest wyposażony w elementy małej architektury, monitoring oraz oświetlenie,

Więcej…

Park Młynówka Królewska

W 2014 roku realizowaliśmy prace związane z realizacją inwestycji zagospodarowania terenu w pobliżu dawnego pałacu królewskiego w Łobzowie (Kraków). W ramach zadania zagospodarowany został teren WKS Wawel na potrzeby parku wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi, boiskami, ścieżkami biegowymi, elementami siłowni zewnętrznej oraz małej architektury

Więcej…

facebook_page_plugin