Park im. W. Bednarskiego w Krakowie

Wizualizacja VIDOK RESIDENCE“Rewaloryzacja parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie” zakłada przywrócenie historycznego charakteru parku w oparciu o materiały archiwalne oraz uzyskane wytyczne konserwatorskie. Wykonane zostanie porządkowanie zieleni z zachowaniem istniejącego starodrzewia oraz wprowadzenie obiektów zgodnych z historycznym założeniem parkowym. Planowany termin zakończenia prac: I kw. 2023r.

 

 

 

 

 

 

 

+48 509 241 540 tel. 32 711 55 75 | fax. 32 718 63 48
biuro@krisbud.pl
Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia