header

W 2018 zmieniliśmy oblicze zalewu Chechło w Trzebini. W ramach rewitalizacji powstały nowe budynki, wybudowaliśmy miejsca parkingowe, drewniane pomosty a mieszkańcy będą mogli skorzystać ze ścieżki zdrowia z przyrządami do ćwiczeń oraz dwóch placów rekreacyjnych z urządzeniami do zabawy. Nie zabrakło również miejsc do aktywnego uprawiania sportów oraz grillowania. 

W ramach zagospodarowania terenu wokół zbiornika Chechło w wykonaliśmy między innymi:

 • EKOPLATFORMA widokowa o powierzchni 100m2
 • 3 drewniane wierze widokowe o wysokości do 9 m
 • prawie 200 nowych miejsc postojowych
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej powierzchni 3500m2
 • parkingi rowerowe o powierzchni 100m2
 • 7 szt. Żarobiwaków
 • zatoka autobusowa z wiatą przystankową
 • ścieżka zdrowia z przyrządami do ćwiczeń
 • dwa place rekreacji z urządzeniami do zabawy
 • kąpielisko z pływającymi pomostami drewnianymi
 • 6 budynków kubaturowych: struktura widokowa GALENA, 3 pawilony sanitarne, pawilon spotkań oraz hangar na łodzie
 • 2 boiska sportowe: do siatkówki i badmintona
 • nawierzchnie typu dek z modrzewia syberyjskiego o pow. ok 1000m2
 • kilka kilometrów uzbrojenia elektrycznego i kanalizacyjnego
 • latarnie oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci, zieleń
facebook_page_plugin