header

W TRAKCIE REALIZACJI:

1Zagospodarowanie terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

2Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - ruchowej MOSiR w Bukownie oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów 

3Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie

4Remont widowni amfiteatru z wymianą nawierzchni ścieżek i chodników Parku Grabek w Czeladzi

5Utworzenie Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

6Wrota Beskidu Małego – budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach


ZAKOŃCZONE:

1Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

2Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach

3Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

4Zagospodarowanie terenu Eko Parku w Żyrardowie” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

5Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej – MOR w Mikluszowicach

6Zagospodarowanie terenów wokół stawu Maroko - Katowice

7Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu oraz budowa kortu w rejonie ul. Szkolnej

8Przebudowa Parku Fojkisa w Katowicach

9Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego

10Zagospodarowanie Parku w Murckach - Katowice

11Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji pomiędzy budynkami 'kukurydz' przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 dla ZZM w Katowicach

12Plac zabaw na Osiedlu Bażantowo - roboty budowlane dla ZZM w Katowicach

13Zagospodarowanie fragmentu Parku Miejskiego w Sławkowie na siłownię plenerową

14Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie

15Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich dla ZZM w Krakowie

facebook_page_plugin