header

W TRAKCIE REALIZACJI:

1Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim 

2Budowa wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacja Parku Jordana etap I 

3Zagospodarowanie terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

4Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - ruchowej MOSiR w Bukownie oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów 

5Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie

6Rewitalizacja obszarów wiejskich Gminy Skawina


ZAKOŃCZONE:

1Utworzenie Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

2Remont widowni amfiteatru z wymianą nawierzchni ścieżek i chodników Parku Grabek w Czeladzi

3Wrota Beskidu Małego – budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach

4Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

5Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach

6Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

7Zagospodarowanie terenu Eko Parku w Żyrardowie” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

8Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej – MOR w Mikluszowicach

9Zagospodarowanie terenów wokół stawu Maroko - Katowice

10Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu oraz budowa kortu w rejonie ul. Szkolnej

11Przebudowa Parku Fojkisa w Katowicach

12Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego

13Zagospodarowanie Parku w Murckach - Katowice

14Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji pomiędzy budynkami 'kukurydz' przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 dla ZZM w Katowicach

15Plac zabaw na Osiedlu Bażantowo - roboty budowlane dla ZZM w Katowicach

16Zagospodarowanie fragmentu Parku Miejskiego w Sławkowie na siłownię plenerową

17Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie

18Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich dla ZZM w Krakowie

facebook_page_plugin