header

01 Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie

02Przebudowa Parku Fojkisa w Katowicach

03Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach

04Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji pomiędzy budynkami 'kukurydz' przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 dla ZZM w Katowicach

05Plac zabaw na Osiedlu Bażantowo - roboty budowlane dla ZZM w Katowicach

06Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego

07Zagospodarowanie fragmentu Parku Miejskiego w Sławkowie na siłownię plenerową

08Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej – MOR w Mikluszowicach

09Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie

10Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich dla ZZM w Krakowie

11Zagospodarowanie terenu Eko Parku w Żyrardowie” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

12Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

13Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

14Wrota Beskidu Małego – budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach

15Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu oraz budowa kortu w rejonie ul. Szkolnej

16Zagospodarowanie terenów wokół stawu Maroko - Katowice

17Zagospodarowanie Parku w Murckach - Katowice

18Utworzenie Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

facebook_page_plugin