header

AKTUALNOŚCI

W 2018 zmieniliśmy oblicze zalewu Chechło w Trzebini. W ramach rewitalizacji powstały nowe budynki, wybudowaliśmy miejsca parkingowe, drewniane pomosty a mieszkańcy będą mogli skorzystać ze ścieżki zdrowia z przyrządami do ćwiczeń oraz dwóch placów rekreacyjnych z urządzeniami do zabawy. Nie zabrakło również miejsc do aktywnego uprawiania sportów oraz grillowania. 

Zagospodarowujemy park o powierzchni ok. 8 ha, którego projekt powstał przy udziale mieszkańców Krakowa. W centralnej części parku wybudujemy pawilon wielofunkcyjny będący miejscem spotkań dla mieszkańców. W przestrzeni parku nie zabraknie miejsc do relaksu i wypoczynku dla dorosłych oraz miejsc do zabawy dla dzieci. Dla tych ostatnich powstanie wielopoziomowy plac zabaw. 

Realizujemy zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Wrota Beskidu Małego – budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach. W ramach inwestycji zrewitalizujemy teren parku, wyremontujemy alejki, muszlę koncertową, dawną harcówkę, nasadzimy nowe rośliny jak również wybudujemy nowe strefy do zabaw i ćwiczeń dla dzieci oraz dorosłych

W TRAKCIE REALIZACJI:

1Zagospodarowanie terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

2Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - ruchowej MOSiR w Bukownie oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów 

3Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie

4Remont widowni amfiteatru z wymianą nawierzchni ścieżek i chodników Parku Grabek w Czeladzi

5Utworzenie Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

6Wrota Beskidu Małego – budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach


ZAKOŃCZONE:

1Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

2Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach

3Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

4Zagospodarowanie terenu Eko Parku w Żyrardowie” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

5Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej – MOR w Mikluszowicach

6Zagospodarowanie terenów wokół stawu Maroko - Katowice

7Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu oraz budowa kortu w rejonie ul. Szkolnej

8Przebudowa Parku Fojkisa w Katowicach

9Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego

10Zagospodarowanie Parku w Murckach - Katowice

11Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji pomiędzy budynkami 'kukurydz' przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 dla ZZM w Katowicach

12Plac zabaw na Osiedlu Bażantowo - roboty budowlane dla ZZM w Katowicach

13Zagospodarowanie fragmentu Parku Miejskiego w Sławkowie na siłownię plenerową

14Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie

15Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich dla ZZM w Krakowie

Zapraszamy wszystkich na nasz fanpage na Facebooku. Tam na bieżąco będziecie otrzymywać informacje o tym co dzieje się u nas ciekawego.
Na naszym profilu zamieszczamy artykuły, wywiady ciekawe zdjęcia z aktualnie realizowanych inwestycji.

Wystarczy zagladnąć na https://www.facebook.com/krisbudtrzebinia i polubić nas.

Oferujemy sprzedaż lub wynajem terenów przemysłowych / inwestycyjnych na terenie Stref Aktywności Gospodarczej w Trzebini. Szczegółowe informacje: www.nieruchomosci.krisbud.pl

Na sprzedaż: Działka inwestycyjna przy ulicy Tuwima położona w obszarze nowo utworzonej strefy aktywności gospodarczej w Trzebini o powierzchni 0,8 ha w bezpośredniej bliskości węzła autostrady A4.

facebook_page_plugin