header

AKTUALNOŚCI

Kolejna zakończona sukcesem inwestycja - Zagospodarowanie Parku w Murckach dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. W ramach inwestycji została wybudowana droga w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Murckowieskiego - Rezerwatu Przyrody. 

Postęp prac na realizowanej przez nas inwestycji - Zagospodarowanie terenu Eko Parku w Żyrardowie. Całość prac obejmie budowę placów zabaw, stref aktywnego wypoczynku, ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia oraz monitoringu terenu. Ponadto wybudujemy budynek sanitarny oraz dwa boiska sportowe. Park w nowej odsłonie będzie dostępny dla mieszkańców już w wakacje. Zaawansowanie prac na dzień: 25.04.2018

Trwają prace przy renowacji Parku Grabek w Czeladzi w ramach zadania: Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zaawansowanie: Kwiecień 2018

01 Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie

02Przebudowa Parku Fojkisa w Katowicach

03Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach

04Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji pomiędzy budynkami 'kukurydz' przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 dla ZZM w Katowicach

05Plac zabaw na Osiedlu Bażantowo - roboty budowlane dla ZZM w Katowicach

06Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego

07Zagospodarowanie fragmentu Parku Miejskiego w Sławkowie na siłownię plenerową

08Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej – MOR w Mikluszowicach

09Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie

10Roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich dla ZZM w Krakowie

11Zagospodarowanie terenu Eko Parku w Żyrardowie” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

12Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

13Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

14Wrota Beskidu Małego – budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach

15Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu oraz budowa kortu w rejonie ul. Szkolnej

16Zagospodarowanie terenów wokół stawu Maroko - Katowice

17Zagospodarowanie Parku w Murckach - Katowice

18Utworzenie Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zapraszamy wszystkich na nasz fanpage na Facebooku. Tam na bieżąco będziecie otrzymywać informacje o tym co dzieje się u nas ciekawego.
Na naszym profilu zamieszczamy artykuły, wywiady ciekawe zdjęcia z aktualnie realizowanych inwestycji.

Wystarczy zagladnąć na https://www.facebook.com/krisbudtrzebinia i polubić nas.

Oferujemy sprzedaż lub wynajem terenów przemysłowych / inwestycyjnych na terenie Stref Aktywności Gospodarczej w Trzebini. Szczegółowe informacje: www.nieruchomosci.krisbud.pl

Na sprzedaż: Działka inwestycyjna przy ulicy Tuwima położona w obszarze nowo utworzonej strefy aktywności gospodarczej w Trzebini o powierzchni 0,8 ha w bezpośredniej bliskości węzła autostrady A4.

facebook_page_plugin